Beginnend Team

Een beginnend team is een losse verzameling van individuen die bezig zijn door onderlinge afstemming een groep te vormen. Dat gaat aarzelend, zoals bij baders aan de waterkant die eerst voelen hoe het water is en die er nog niet in durven.

Uiteraard wil iedereen zo snel mogelijk effectief en prettig functioneren. Dit proces van teamontwikkeling verloopt niet altijd over een nacht ijs. Een team doorloopt diverse stadia voordat het effectief en zelfstandig functioneert. Elke fase van teamontwikkeling heeft zijn eigen kenmerken en vraagt van zowel de leidinggevende als van de professionals een andere manier van met elkaar omgaan.

Werken met Succes heeft in de loop der jaren veel teams begeleid in dit proces. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte, waarderende houding. Dat wil zeggen dat wij vooral met het team kijken naar vooruitgang. We bespreken met het team en de leidinggevende hoe het team werkt aan de teamdoelen en hierin vooruitgang boekt. Effectiviteit, sfeer, communicatie, het nemen van beslissingen zijn onderwerpen die voortdurend aan bod komen. Het team leert problemen effectief te bespreken en op te lossen. Teamafspraken worden vastgelegd en de successen bijgehouden.

De teamcoaching bestaat uit bijeenkomsten met het team (inclusief de leidinggevende) en uit gesprekken met de leidinggevende. De leidinggevende wordt gecoacht in de kennis over teamontwikkeling en hoe hij/zij deze kennis zo goed mogelijk kan inzetten voor het team.

Het aantal bijeenkomsten varieert per team. In het begin is de begeleiding intensiever en neemt af naarmate het team zelfstandiger functioneert.

Yvette Ballijns, Gebiedsmanager,  Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Werken met Succes heeft in mijn gebied meerdere teams gedurende 3 jaar ondersteund. Elk jaar is de teamontwikkeling met behulp van het Meetinstrument Teamontwikkeling in kaart gebracht en is er gewerkt aan nieuwe teamdoelen. Rollen, verwachtingen over en weer maar ook mijn stijl als leidinggevende kwam hierdoor ter sprake en waren input om het team verder door te laten ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke teams.
De bijeenkomsten werden voorbesproken met manager en teamafgevaardigde en waren altijd praktisch, concreet van invulling en leidde tot nieuwe stappen in het team. Al verder in de teamontwikkeling kon ik als manager de voorbesprekingen los laten en overlaten aan het team zelf.
Uiteindelijk zijn de teams gegroeid naar effectieve en resultaatgerichte teams en kan ik stellen dat er een goede onderlinge sfeer en de mate van zelfsturing erg groot is!De samenwerking met Frank vond ik erg prettig zowel voor mij als het voor het team. Hij gaat goed in op vragen en behoeften van het team en manager en communiceert open en direct.

Wil je meer weten over hoe wij jouw team kunnen  coachen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.