Intervisie Oplossingsgericht

De methode:
Tijdens intervisie volgens deze Oplossingsgerichte methode neem je de rust om werkproblemen met collega’s te bespreken. Ieder brengt om beurten een werkprobleem in. Vragenderwijs wordt het probleem ontleed en wordt er op coachende wijze naar oplossingen gezocht.
Oplossingsgerichte Intervisie richt zich vooral op datgene wat goed gaat; de successen. Deze vormen de basis voor (verdere) verbetering. Er worden vragen gesteld als: ‘Wat ging er goed?’, ‘Hoe zag dit eruit?’, ‘Waar kun je meer van doen?’.

Verdiepende vragen richten zich op je onderliggende denkkader. Bijvoorbeeld; “wat is een goed gesprek voor jou, wat maakt dit voor jou belangrijk, wat motiveert jou, etc.?”

Oplossingsgerichte Intervisie bestaat uit de volgende stappen:
• presentatie van de probleemsituatie door de ‘inbrenger’
• verhelderingsvragen stellen
• coachende, oplossingsgerichte en verdiepende vragen stellen
• positieve feedback geven
• suggesties voor oplossingen aandragen
• toepasbaarheid: de ‘inbrenger’ vertelt wat hij met de suggesties voor oplossingen doet