Meetinstrument Teamontwikkeling

Het Meetinstrument Teamontwikkeling© brengt nauwkeurig in kaart in welke fase van teamontwikkeling het team zich bevindt. De teamleden scoren 48 items en bespreken de resultaten met elkaar. De resultaten dienen als basis om een gesprek te voeren over de samenwerking en teamontwikkeling. Dit gesprek is uitgangspunt om met elkaar doelen te formuleren om de samenwerking verder te effectueren.
Bij de ontwikkeling van het meetinstrument hebben we ons laten inspireren op de literatuur (Ito en Brotheridge, 2008; Tuckman, 1965; Wheelan, 2008) en een analyse onder experts werkzaam in het adviesveld en in de wetenschap.

Hoe werkt het:

Teams die hiervan gebruik maken ontvangen een link met een vragenlijst van De Radboud Universiteit. Na het invullen worden de gegevens verwerkt en ontvangen de teamleden in een teambijeenkomst een overzicht van wat zij zelf hebben ingevuld en wat het team als gemiddeld heeft ingevuld. Lees meer …

Van individueel naar gedeeld leiderschap

Heb jij ook collega’s of medewerkers die zich niet echt verantwoordelijk lijken te voelen voor hun werk? Of heb je misschien een leidinggevende die wel ideeën heeft over abstracte organisatiedoelen maar die zich niet lijkt te interesseren voor wat er op de werkvloer gebeurt? Of kun je jezelf misschien niet meer voldoende identificeren met de richting waarin de organisatie gaat? Lees meer …

Vijf tips om het geven van feedback te bevorderen

Hieronder vind je vijf tips waarmee je het geven van feedback in je team kunt bevorderen. We hebben ze ontleend aan praktijksituaties waarin we met teams hebben gewerkt. In veel teams is het rechtstreeks geven en ontvangen van feedback en elkaar aanspreken, geen vanzelfsprekendheid.  Regelmatig is feedback een belangrijk onderwerp bij teamcoaching. De volgende tips zijn door teams in de praktijk ontwikkelde ideeën. Lees meer …

Samen door de crisis

In tijden van crisis en bezuinigingen, waar er meer gedaan moet worden met minder mensen, wordt de druk om samen te presteren groter. Er wordt meer gelet op het juist besteden van beschikbare (budgettaire) middelen en er worden efficiëntere prestaties verwacht.

In veel teams zien wij dan ook de prestatiedruk toenemen. De focus komt veel meer te liggen op de inhoud en de uitkomsten van het werk. Er is minder aandacht voor hoe men tot deze prestaties komt. In drukke perioden wordt er hard doorgewerkt. Aan het proces van samenwerken wordt minder aandacht besteed. Logisch, er moet immers gepresteerd worden! Lees meer …

Inspirerend eigenaarschap

Het begrip eigenaarschap komen we vaak tegen. Het lijkt een toverwoord bij organisatieontwikkeling. In onze praktijk merken wij ook dat eigenaarschap wel degelijk een verschil maakt. Over bijvoorbeeld hoe mensen ten opzichte van hun werkzaamheden staan en met welk enthousiasme er wordt gewerkt. In een vorige nieuwsbrief hebben we beschreven hoe je eigenaarschap in je team kunt bevorderen. Lees meer …

5 manieren om vastgelopen samenwerking los te trekken

Zowel Obama als Rutte zijn weer voluit bezig met hun tweede regeerperiode!
Het kabinet Rutte gaat ‘bruggen bouwen’! Een mooie slogan. Bruggen bouwen gaat natuurlijk een stuk beter als het kabinet goed zal samenwerken. Mocht de samenwerking onverhoopt toch nog vastlopen, hebben we een aantal tips voor hem!

Lees meer …

Teamontwikkeling in tien minuten

Eigenlijk moeten we iets doen aan teamontwikkeling maar we hebben het zo druk.
Herken je bovenstaande, maar vind je ook dat investeren in samenwerking en teamontwikkeling noodzakelijk is en de effectiviteit van je team zal verhogen? In deze nieuwsbrief geven we 3 tips hoe je kunt investeren in je team, zonder dat dit veel tijd vraagt!

1.    Samenwerking op de agenda zetten
2.    Successen benoemen
3.    Onder water kijken Lees meer …

Teambeelden

In effectieve teams werken competente mensen die gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Mensen horen er graag bij, hebben liefst veel invloed op het werk en voelen zich eigenaar van de organisatie- en teamdoelen. Het werken in een goed functionerend team is leuk en geeft een gevoel van kracht. Mensen vinden betekenis in hun werk en  vertrouwen elkaar. Lees meer …