Oplossingsgerichte Intervisie

Soms loopt het op het werk niet zoals je wilt. Je merkt dat je langere tijd met vragen rondloopt zoals: “Hoe had ik dit beter aan kunnen pakken?” of “ Hoe krijg ik meer invloed in deze situatie”? Je bent niet tevreden over hoe het gaat over het resultaat en je wilt dit graag eens met je collega’s bespreken.
Een veel gebruikte methode om probleemsituaties in het werk met collega’s te bespreken is intervisie.

 

Werken met Succes heeft een jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van teams bij het opzetten van intervisie. Wij kunnen je zeker adviseren hoe je intervisie met je collega’s kunt inzetten en hoe je dit het best kunt opstarten binnen je organisatie.

Resultaat:

  • Zelfstandig intervisie leren opzetten met je collega’s
  • Verbetering van het professioneel (team)functioneren
  • Oplossingsgerichte vragen kunnen stellen
  • Beter zicht op de competenties van elkaar

 

De methode:

Tijdens intervisie volgens deze Oplossingsgerichte methode neem je de rust om werkproblemen met collega’s te bespreken. Ieder brengt om beurten een werkprobleem in. Vragenderwijs wordt het probleem ontleed en wordt er op coachende wijze naar oplossingen gezocht.

Oplossingsgerichte Intervisie richt zich vooral op datgene wat goed gaat; de successen. Deze vormen de basis voor (verdere) verbetering. Er worden vragen gesteld als: ‘Wat ging er goed?’, ‘Hoe zag dit eruit?’, ‘Waar kun je meer van doen?’. Hiermee onderscheidt de methode zich van de meer ‘traditionele’ intervisie, waar de nadruk vaak ligt op vragen als: ‘Wat ging er niet goed?’, ‘Waarom werkte het niet?’ en: ‘Waar ben je niet tevreden over?’

Oplossingsgerichte Intervisie bestaat uit de volgende stappen:
• presentatie van de probleemsituatie door de ‘inbrenger’
• verhelderingsvragen stellen
• coachende, oplossingsgerichte vragen stellen
• positieve feedback geven
• suggesties voor oplossingen aandragen
• toepasbaarheid: de ‘inbrenger’ vertelt wat hij met de suggesties voor oplossingen doet

Ben je geïnteresseerd in Oplossingsgerichte Intervisie of heb je er een vraag over, klik dan hier.