Over ons

PRofielfoto2Werken met Succes is opgericht door Frank van der Heijden. Hij is (team)coach en mediator en gespecialiseerd in methoden en werkvormen die het beste uit mensen en teams naar boven halen. Zijn motto is: Doe meer van wat al goed gaat!

Hij is partner van InDialoogMediation en werkt samen met KWADRAET in België, als Senior Consultant bij OMNEON en docent bij Medling Academy. 

 

Samenwerkingspartners

 

Dr. Hubert Korzilius is als universitair hoofddocent Onderzoeksmethodologie werkzaam aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij geeft les in het ontwerpen van onderzoek en kwantitatieve onderzoekstechnieken en begeleidt promovendi. Zijn huidige onderzoeksinteresses liggen op het vlak van participatieve onderzoeksmethodologie, meetinstrument ontwikkeling, cross-cultureel management, besluitvorming en dynamische teamontwikkeling. Hij heeft hierover veelvuldig gepubliceerd in boeken, boekhoofdstukken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

 

Marloes Zewuster Marloes is gespecialiseerd in het inhoudelijk verbeteren van opleidingen, motiveert teams in organisaties om het beste uit zichzelf te halen en begeleidt individuen in de ontwikkeling van hun loopbaan.

Kritisch, doortastend, idealistisch, enthousiast en gedreven. Zowel als adviseur, trainer en ondernemer neemt Marloes met half werk geen genoegen. Elk mens, elk team, elke organisatie is uniek. Wat hebben zij nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen?

 

Jac Rongen Ervaringsleren is bij Jac Rongen meestal het uitgangspunt: Hij vertel niet per se ‘hoe het zit’, maar help wel bij het behalen van uw doelen. Verder is Jac erg voor oplossingsgericht werken: vooral kijken naar wat wel goed gaat. Door dat meer en beter te doen, is vaak al de helft gewonnen.

 

 

 

Fyke Hurkens werkt als persoonlijk begeleider bij ontwikkeling van mensen zowel in een persoonlijke- als professionele omgeving. Haar focus ligt bij ondersteuning en begeleiding van mensen op gebied van duurzame inzetbaarheid en met name de dialoog die daarvoor nodig is.

“Mijn grootste passie is de communicatie tussen leidinggevende en medewerkers soepel te laten verlopen. Zodat zij van elkaar weten wat zij nodig hebben en dat de medewerker zich gezien voelt. Dat kan er zeker toe bijdragen dat de betrokkenheid van de medewerkers vergroot wordt.”

 

 

Onze samenwerkingspartner in België :