Quickscan

Meetinstrument Teamontwikkeling Logo

Benieuwd naar de ontwikkeling
van jouw team?

De meeste teams hebben enige tijd nodig voordat ze vruchtbaar en effectief samenwerken. Onderlinge afstemming, begrip en vertrouwen in elkaar is er niet vanzelf. Ook al kennen enkele leden van de groep elkaar, als er anderen bijkomen zal voor de onderlinge afstemming opnieuw tijd nodig zijn. Na die beginfase gaat elk team afwisselend door periodes van wisselende effectiviteit. Doorloopt het team alle fases met succes dan zal het team zelfstandig en zeer effectief gaan (samen)werken.

Om een zelfstandig team te worden waarin de mensen effectief en prettig met elkaar samenwerken doorlopen teams vier fasen:

 1. Afhankelijkheid
 2. Conflict
 3. Samenhang
 4. Zelfsturing

Benieuwd naar de fase waarin jouw team zich bevindt? Doe de Quickscan en ontvang een schatting!

Het team lijkt de meeste overeenkomsten te hebben met de afhankelijkheids-fase

De teamleden:

 • zijn afwachtend en proberen aan de verwachtingen te voldoen,
 • leren elkaar kennen en communiceren nog oppervlakkig met elkaar,
 • verwachten van de manager dat hij aanstuurt en problemen oplost.

Een losse verzameling van individuen is bezig door onderlinge afstemming een groep te vormen. Dat gaat aarzelend, zoals bij baders aan de waterkant die eerst voelen hoe het water is en die er nog niet in durven. Sommige teamleden willen direct aan de gang, anderen zijn nog afwachtend. Sommigen stellen vooral vragen of maken grapjes en anderen houden zich nog gedeisd. Er zijn hoge verwachtingen naar de leidinggevende.

Wil je precies weten hoe jouw team ervoor staat?

Klik hier

Wil je de teamontwikkeling in jouw team versnellen of de samenwerking verbeteren? Neem contact met ons op.

Het team lijkt de meeste overeenkomsten te hebben met de conflict-fase

De teamleden:

 • discussiëren veel (soms met conflicten tot gevolg),
 • komen afspraken niet altijd na,
 • zijn onduidelijk in wat zij van de manager verwachten.

In deze vaak stormachtige, conflictueuze fase gaan de groepsleden zich realiseren hoeveel werk er te verzetten valt wat kan leiden tot spanningen. De teamleden proberen invloed uit te oefenen op de taakverdeling en de inhoud van het werk. Van hechte samenwerking is nog weinig sprake. Er is sprake van eilandjesvorming. Ieder is veel voor zichzelf bezig. Er wordt vaak uitgebreid gedebatteerd, ook over zaken waarover men het eens is. Het team moet nog leren om discussie om te zetten in een constructieve dialoog.

Wil je precies weten hoe jouw team ervoor staat?

Klik hier

Wil je de teamontwikkeling in jouw team versnellen of de samenwerking verbeteren? Neem contact met ons op.

Het team lijkt de meeste overeenkomsten te hebben met de samenhang-fase

De teamleden:

 • kennen elkaar goed en durven elkaar aan te spreken,
 • hebben overeenstemming over de taakverdeling,
 • verwachten van de manager dat hij hen coacht.

In deze fase zijn de teamleden meer gewend aan elkaar. Men begint elkaar aan te vullen en er is sprake van hechte samenwerking en teamgevoel. Er is veel interactie tussen alle teamleden. In plaats van te discussiëren worden vaker vragen gesteld. Misschien is de productie nog niet op zijn top maar er is vertrouwen en acceptie. Binnen het team ontstaan duidelijke groepsgewoonten met afgesproken normen. Men spreekt in de ‘wij-vorm’ over het team en is er trots op. Het wordt nu mogelijk om constructief met kritiek te komen. Er is ontspanning in de groep en vertrouwen in de werkwijze. Naar buiten toe is het team nog gesloten.

Wil je precies weten hoe jouw team ervoor staat?

Klik hier

Wil je de teamontwikkeling in jouw team versnellen of de samenwerking verbeteren? Neem contact met ons op.

Het team lijkt de meeste overeenkomsten te hebben met de zelfsturing-fase

De teamleden:

 • luisteren naar elkaar en bouwen voort op elkaars ideeën,
 • evalueren, stellen eigen werk bij en weten hoe ze problemen oplossen,
 • verwachten van de manager kameraadschap.

De onderlinge verhoudingen en verwachtingen zijn in deze fase gevestigd en er wordt goed gepresteerd. De groep is hecht en er is duidelijk sprake van een efficiënt functionerend team. Problemen worden door het team zelf geanalyseerd en opgelost. De groepsleden kennen en accepteren nu elkaars sterke en zwakke kanten en ze weten wat hun rol is. Het team kent de teamdoelen, evalueert deze zelfstandig en stelt de werkzaamheden daar waar nodig bij. Het team staat erg open voor invloeden van buitenaf en leert graag van anderen (teams).

Wil je precies weten hoe jouw team ervoor staat?

Klik hier

Wil je de teamontwikkeling in jouw team versnellen of de samenwerking verbeteren? Neem contact met ons op.

Het team is in ontwikkeling

Jouw team lijkt op basis van de antwoorden geen duidelijke overeenkomst te hebben. Vaak komt dit voor bij teams die om de een of andere reden in een overgangsfase zitten, bijvoorbeeld bij een samengaan van teams of een veranderende werkwijze.

Wil je precies weten hoe jouw team ervoor staat?

Klik hier

Wil je de teamontwikkeling in jouw team versnellen of de samenwerking verbeteren? Neem contact met ons op.