Reflectie voor jeugdprofessionals

Bij reflectie staat het professioneel handelen van jou als jeugdprofessional centraal. De reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de jeugdzorgwerker. Die punten haal je door supervisie te volgen of deel te nemen aan intercollegiale of begeleide intervisie.

Supervisie
Met supervisie wordt je persoonlijke leerproces bedoeld onder begeleiding van een supervisor. Je moet supervisie (géén coaching) volgen bij een LVSC-geregistreerde supervisor. LVSC is de landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching. Er zijn verschillende vormen mogelijk, van individuele supervisie tot groepssupervisie met maximaal 4 supervisanten (‘deelnemers’). Voor de 50 registerpunten zijn minimaal 10 sessies nodig. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de sessies en het aantal deelnemers.

Intercollegiale intervisie
Bij intercollegiale intervisie ondersteunen collega’s elkaar op gelijkwaardige basis. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.
Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

Begeleide intervisie
Bij begeleide intervisie gaat het om begeleide bijeenkomsten met collega’s. De begeleider bij deze bijeenkomsten is bij voorkeur een onbekende van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval van buiten het team.
Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

Nieuwe voorwaarden
De reflectievoorwaarden zijn per 1 december 2015 vernieuwd. Eén van de vernieuwingen is dat je bij de start van intervisie en supervisie een leervraag moet formuleren. Misschien is direct duidelijk welke leervraag je hebt. Zo niet of kom je niet tot een goede omschrijving, dan is er een reflectietool beschikbaar als handig hulpmiddel. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Daarin hoef je geen zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.