Reviews

Femke de Jong – Jacobs, Directeur- bestuurder Archipel Thuis; MSc i.o. MHA bij TIAS School for Business and Society

Frank is een coach die je na een paar dagen het gevoel geeft al jaren onderdeel te zijn van de organisatie! Komt snel binnen bij teams vanwege zijn oprechte interesse en een luisterend oor. Is meedenkend en doorziet snel hoe de hazen lopen. Zet teams en medewerkers zelf aan zet en biedt hulp op vraag. Hierdoor behouden teams en medewerkers zelf de regie. Het meetinstrument teamontwikkeling is een mede door Frank ontwikkeld instrument wat een goed beeld geeft van de fase waarin een team zich begeeft. Het biedt een mooie opening voor een constructieve dialoog binnen het team.

 

Dennis Heijnen, afdelingshoofd maag-, darm en leverziekten Máxima Medisch centrum (nu interimmanager):
Na een zoektocht voor ondersteuning om met mijn teams aan de slag te gaan kwam ik op advies van een collega uit bij Frank. Gezien de grootte van een van de teams heeft hij voor dit team collega Jac Rongen erbij gehaald. Samen zijn ze aan de slag gegaan met de teams. Niet alleen luisteren naar mijn verhaal maar ook goed luisteren naar wat er leeft binnen het team. In een aantal zogenaamde koffiesessies met het team wist Frank goed de vinger op de zere plek te leggen en daar zijn plan van aanpak op te maken. Door de open en rustige sfeer die hij weet te creëren wist hij mijn teams, die erg sceptisch waren over deze coaching, mee te krijgen. Hij is in staat om tijdens de sessies te improviseren. Soms op verzoek van de groep en soms onmerkbaar omdat hij zelf inschat dat een andere aanpak op dat moment beter is. Teams gaven tijdens en achteraf het traject aan veel inzicht te hebben gekregen in het effect van eigen handelen. Ze hebben de sessies met Frank (en Jac) als prettig ervaren waarin er snel een veilige sfeer gecreëerd werd.
Voor mij als leidinggevende was het een leerzaam traject. Naast een beter inzicht in ‘het systeem’ van mijn team heb ik ook inzichten in het effect van mijn eigen handelen gekregen en ben daarmee aan de slag gegaan.

Jeanine Kuijpers, Stichting PUSH Directeur:

We hebben een traject doorlopen met Team Jeugd van Stichting PUSH met als coach Frank van der Heijden. Het eerste wat me opviel dat Frank een echte coach is. Door puur vragen te stellen (en nergens zijn eigen invulling aan te geven), kwamen bij de eerste sessie alle knelpunten binnen het team op tafel. Door dit te bespreken samen met de opdracht aan het einde van de sessie, waarbij mensen zich een aan een aantal dingen committeerden om te gaan veranderen, is er meteen een goede stap gemaakt. Naast sessie hebben we een meetinstrument gebruikt, dat mede door hem is ontwikkeld. Dit gaf veel inzicht over waar we stonden als team, waar we gegroeid waren en waar valkuilen zijn.
Door de teamcoaching zijn veel zaken binnen het team uitgesproken, kennen we onze valkuilen en het belangrijkste: gaan we als team een stuk beter met elkaar om. Ik heb het dan ook als intensief, maar heel positief ervaren.

Paul Deur, jongerenwerker Stichting Push:

Ons team was flink door elkaar geschud, chaos waarbij je elkaar niet meer aan kon spreken en gingen mensen met flinke tegenzin naar een teamoverleg. Communiceren met elkaar werd steeds lastiger, men wees elkaar op de dingen die niet goed gingen. Met behulp van Frank zijn we in eerste instantie gestart om met elkaar te kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurt. Door zijn houding werd eenieder uitgedaagd persoonlijk te kijken naar wat dat voor hem of haar betekent. Het meetinstrument wat gebruikt werd gaf nog meer helderheid over de teamleden en hun houding in het team. De methode die Frank gebruikt is echt coachen dus niet sturen en interrumperen in de gesprekken die er ontstaan, maar aangeven waar opvallende dingen gezien worden. Het team heeft zelf de oplossing gevonden, dat wil niet zeggen dat we uitgewerkt zijn maar we zijn in de goede richting bezig.

Patrick Csanyi, Stichting Push | Team Jeugd |
Combinatiefunctionaris jeugd in Brielle:

Frank heeft bij ons een coaching traject van in totaal vier sessies begeleid. Wat direct opviel was zijn rust en vermogen om te luisteren naar ieders verhaal en zijn kwaliteit om zaken te concluderen. Na een zeer bewogen eerste sessie waar Frank voornamelijk analyseerde en de richting aan het gesprek gaf, volgde de verbeteringen spoedig.
Hij sprak zeer concrete zaken met ons af waar wij mee aan de slag konden en dat leverde direct een gezamenlijk doel op, de neuzen weer dezelfde kant op krijgen.
In de sessies die volgde kwamen wij op een laagdrempelige manier in gesprek over de zaken waar wij als team en als individu tegen aan liepen. Frank wist dit op een fijne manier te begeleiden en dit zorgde ervoor dat iedereen zijn of haar mening durfde te ventileren.
Tijdens het laatste moment kregen wij te maken met het meetinstrument teamontwikkeling. Een individuele opdracht waar de resultaten uiteindelijk bij een kwamen, dit zorgde voor een hoop gespreksstof binnen de groep. Welke onderdelen scoren wij goed en waar liggen de verbeterpunten. Een relatief makkelijk te begrijpen middel waar ontzettend veel duidelijkheid mee werd verschaft.
Kortom; Wij hebben de aanpak van Frank ervaren als zeer positief en wij hebben sinds de eerste sessie enorme sprongen gemaakt. Een absolute aanrader als teamcoach!

Annemarie Stroo, Gebiedsmanager Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Samen met Frank heeft het team gewerkt aan effectiever beslissingen nemen. Naar aanleiding van de resultaten van het Meetinstrument Teamontwikkeling wilde het team zich daarop focussen.
Frank werkt op een ontspannen manier en sluit goed aan bij wat er leeft in de groep. Hij zoekt met het team naar wat goed gaat en draagt werkvormen aan die daar op aansluiten en het team verder op weg helpen. Zijn stijl wekt vertrouwen waardoor ik me geheel op de inhoud en het teamproces heb kunnen richten.

Yvette Ballijns, Gebiedsmanager,  Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Werken met Succes heeft in mijn gebied meerdere teams gedurende 3 jaar ondersteund. Elk jaar is de teamontwikkeling met behulp van het Meetinstrument Teamontwikkeling in kaart gebracht en is er gewerkt aan nieuwe teamdoelen. Rollen, verwachtingen over en weer maar ook mijn stijl als leidinggevende kwam hierdoor ter sprake en waren input om het team verder door te laten ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke teams.
De bijeenkomsten werden voorbesproken met manager en teamafgevaardigde en waren altijd praktisch, concreet van invulling en leidde tot nieuwe stappen in het team. Al verder in de teamontwikkeling kon ik als manager de voorbesprekingen los laten en overlaten aan het team zelf.
Uiteindelijk zijn de teams gegroeid naar effectieve en resultaatgerichte teams en kan ik stellen dat er een goede onderlinge sfeer en de mate van zelfsturing erg groot is!

De samenwerking met Frank vond ik erg prettig zowel voor mij als het voor het team. Hij gaat goed in op vragen en behoeften van het team en manager en communiceert open en direct.

Sjaak Scholten, voorzitter College van Bestuur, Stichting Archipel voor openbaar primair onderwijs:
Tijdens een tweedaags overleg met onze schooldirecteuren hebben wij met het Meetinstrument Teamontwikkeling van Werken met Succes gewerkt. De resultaten van het Meetinstrument gaven een duidelijke indicatie van de teamontwikkelfase van ons directieteam. We kregen concrete feedback over successen en verbeterpunten. Dat gaf nuttige input om na de tweedaagse mee verder te gaan. Werken met Succes heeft ons geholpen om met ons team effectiever samen te werken in een positieve sfeer.

Jaqueline Dieleman, Teamleider SDW (nu bedrijfskundig analist) Roosendaal:
Het bevorderen van teamsamenwerking binnen een team dat weet dat het binnen één jaar ophoudt te bestaan. Dat bleek uiteindelijk de opdracht te worden. En met succes!
In eerste instantie was de vraag de teamsamenwerking te bevorderen, maar nog voor de start van het traject bleek het team binnen een jaar opgeheven te worden, i.v.m. het sluiten van de locatie, en zouden alle teamleden naar andere (verschillende) teams uitstromen. Een nieuwe uitdaging was daar! het belang van een goede afsluiting van het huidige team bleek de voorwaarde te zijn om een nieuwe start te kunnen maken in het nieuwe team. Door de onafhankelijke en ondersteunende rol van Frank is het mogelijk geweest binnen het team het verleden bespreekbaar te maken en te onderzoeken wat ieder teamlid nodig had om een goede start te kunnen maken in een nieuw team. Barrières werden uitgesproken, besproken en opgehelderd. Nu, een paar maanden na de laatste teambijeenkomst, zijn alle teamleden gestart in een nieuw team met de kennis en ervaring uit het teamtraject.

Reacties van deelnemers aan dit traject:
“Wat geweest is is geweest, ik kan nu echt achter me laten en met frisse energie beginnen op mijn nieuwe werkplek. Zonder dit teamtraject was dit niet mogelijk geweest voor me.”

“Dit laat ik niet meer gebeuren, als ik denk dat iets niet klopt vraag ik het gewoon na bij mijn collega Daar hebben we allebei het meeste aan. Ik vind dat nog niet altijd makkelijk……maar ik doe het wel!”

Ellen Vooijs en Annemiek Waasdorp, Jeugdprofessionals:
Frank is een prettige intervisor, brengt humor, is rustig, gericht op de positieve ervaringen. Frank zorgt ervoor dat wij de positieve leerpunten er uit halen, laat ons kijken naar wat er gelukt is en hoe je dit verder kan ontwikkelen bij jezelf, in je team en naar de cliënten.
Frank kan met heel weinig vragen je enorm na laten denken over je eigen handelen en je eigen gemoedstoestand. Om naar aanleiding van deze punten weer te zoeken waar de energie is en hoe je weer door kunt gaan. Frank geeft herkenning voor het feit dat we een zware job hebben en dat is gewoon fijn.

Marc Geurts: Teamleider/coördinator Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost, gemeente Oss
“Werken met Succes heeft een van onze teams gecoacht. Het team heeft samen met Frank vanuit successen actiepunten benoemd om beter te gaan functioneren. Dit was nodig omdat het team zelf niet verder kwam in zijn ontwikkeling als gevolg van ineffectieve interactie. De teamdag en de terugkommiddag hebben het team voldoende versterkt om nu, een half jaar later nog steeds van een succes te spreken. Het team heeft in de sessies voldoende gereedschap gekregen om mee verder te kunnen. Eventuele conflicten zijn nu bespreekbaar en worden inmiddels zelf door het team opgelost.”

Christ-Jan van Herpen, teamleider cluster Uitvoering Openbare Werken gemeente Uden:
Teamontwikkeling is een natuurlijk proces van zoeken en elkaar vinden. Soms heb je daar hulp bij nodig. “Werken met succes” heeft ons de handvatten gegeven om naar onszelf te kijken en te leren zoeken. Openheid en vertrouwen ligt hierbij duidelijk aan de basis van het proces. Om te weten waar je team staat en wat moet je doen om verder te komen moet je blijven praten over samenwerking. Wat doet dit met jou als medewerker en wat zie je binnen het team. Frank geeft je inzicht in de medewerkers en het belang van goede onderlinge samenwerking. Frank kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Hij spreekt de taal van de medewerkers en staat tijdens de training tussen ons en niet boven ons. Hij spreekt met ons en niet over ons om het teamproces onder de aandacht te brengen. Hij overtuigt ons ervan dat goede samenwerking “DE” meerwaarde is waarop je een team kunt (op)bouwen. “Werken met succes” geeft ons handvatten om zaken op te pakken en verder te ontwikkelen. Het is en blijft een continue proces omdat teams altijd blijven veranderen. Zeker de moeite waard.

Albert Zeggelaar, afdelingsmanager ROC Rijn IJssel, CIOS:
“CIOS Arnhem heeft met Werken met Succes een concrete ontwikkeling doorgemaakt in haar professionalisering: teams communiceren effectiever op basis van teamontwikkeling en feedbacktraining en teamleiders hebben meer grip op teamprocessen met behulp van het teamplan! Management, teamleiders en teamleden ervaren groei en vertrouwen en hebben dit bezegeld met de zogenaamde CIOS Arnhem intentieverklaring. Wij bedankten Werken met Succes onderweg naar de volgend stap in onze ontwikkeling.”

Machteld De Muynck Coördinator vrijwilligerswerk Sint-Augustinus – Sint-Vincentius – Sint-Jozef:
“Ik vond de opleiding (werken met teams) zeer goed, veel praktijkvoorbeelden. Vooral ook inzicht krijgen in welke fasen een groep zich vormt en hoe je de groepsleden kunt coachen is een zeer bruikbare tool. Ook de roos van Leary geeft inzicht in menselijk gedrag. Vrijwilligers zijn aparte individuen met allemaal verschillend gedrag, wat meer inzicht is altijd mooi meegenomen. Ook de oefening van feedback was een aanrader. Veel mensen interpreteren heel snel gedrag volgens eigen waarden en normen. Zuiver waarnemen is niet steeds evident. Als je op een goede manier feedback geeft helpt dit ook in moeilijke gesprekken naar mijn ervaring. De derde dag laten invullen op vraag van de deelnemers was een goed idee. Een aanrader…”

Marijke Hamael, vrijwilligerscoördinator CAW De Kempen – afdeling Justitieel Welzijnswerk Turnhout :
Toen ik naar de training toe ging, vroeg ik me af van deze dag moest verwachten. Ik zat helemaal onder en vond de schakelaar van het licht niet meer. Het is ongelooflijk wat de training bij mij teweeg heeft gebracht. Ik beschouw het als een mooi cadeau. Toen ik weer naar huis ging, wist ik niet alleen waar de lichtschakelaar was, maar ook hoe ik verder kon. De training maakte voor mij heel goed duidelijk wat oplossingsgericht werken inhoudt. Dit is meer waard dan er dikke boeken over lezen. Het zinnetje ‘Dank u wel’ is veel te klein om uit te drukken hoe blij ik ben met het geschenk dat ik heb gekregen.