Reviews

Annemarie Stroo, Gebiedsmanager Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Samen met Frank heeft het team gewerkt aan effectiever beslissingen nemen. Naar aanleiding van de resultaten van het Meetinstrument Teamontwikkeling wilde het team zich daarop focussen.
Frank werkt op een ontspannen manier en sluit goed aan bij wat er leeft in de groep. Hij zoekt met het team naar wat goed gaat en draagt werkvormen aan die daar op aansluiten en het team verder op weg helpen. Zijn stijl wekt vertrouwen waardoor ik me geheel op de inhoud en het teamproces heb kunnen richten.

Yvette Ballijns, Gebiedsmanager,  Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Werken met Succes heeft in mijn gebied meerdere teams gedurende 3 jaar ondersteund. Elk jaar is de teamontwikkeling met behulp van het Meetinstrument Teamontwikkeling in kaart gebracht en is er gewerkt aan nieuwe teamdoelen. Rollen, verwachtingen over en weer maar ook mijn stijl als leidinggevende kwam hierdoor ter sprake en waren input om het team verder door te laten ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke teams.
De bijeenkomsten werden voorbesproken met manager en teamafgevaardigde en waren altijd praktisch, concreet van invulling en leidde tot nieuwe stappen in het team. Al verder in de teamontwikkeling kon ik als manager de voorbesprekingen los laten en overlaten aan het team zelf.
Uiteindelijk zijn de teams gegroeid naar effectieve en resultaatgerichte teams en kan ik stellen dat er een goede onderlinge sfeer en de mate van zelfsturing erg groot is!

De samenwerking met Frank vond ik erg prettig zowel voor mij als het voor het team. Hij gaat goed in op vragen en behoeften van het team en manager en communiceert open en direct.

 

Sjaak Scholten, voorzitter College van Bestuur, Stichting Archipel voor openbaar primair onderwijs:
Tijdens een tweedaags overleg met onze schooldirecteuren hebben wij met het Meetinstrument Teamontwikkeling van Werken met Succes gewerkt. De resultaten van het Meetinstrument gaven een duidelijke indicatie van de teamontwikkelfase van ons directieteam. We kregen concrete feedback over successen en verbeterpunten. Dat gaf nuttige input om na de tweedaagse mee verder te gaan. Werken met Succes heeft ons geholpen om met ons team effectiever samen te werken in een positieve sfeer.

Jaqueline Dieleman, Teamleider SDW (nu bedrijfskundig analist) Roosendaal:
Het bevorderen van teamsamenwerking binnen een team dat weet dat het binnen één jaar ophoudt te bestaan. Dat bleek uiteindelijk de opdracht te worden. En met succes!
In eerste instantie was de vraag de teamsamenwerking te bevorderen, maar nog voor de start van het traject bleek het team binnen een jaar opgeheven te worden, i.v.m. het sluiten van de locatie, en zouden alle teamleden naar andere (verschillende) teams uitstromen. Een nieuwe uitdaging was daar! het belang van een goede afsluiting van het huidige team bleek de voorwaarde te zijn om een nieuwe start te kunnen maken in het nieuwe team. Door de onafhankelijke en ondersteunende rol van Frank is het mogelijk geweest binnen het team het verleden bespreekbaar te maken en te onderzoeken wat ieder teamlid nodig had om een goede start te kunnen maken in een nieuw team. Barrières werden uitgesproken, besproken en opgehelderd. Nu, een paar maanden na de laatste teambijeenkomst, zijn alle teamleden gestart in een nieuw team met de kennis en ervaring uit het teamtraject.

Reacties van deelnemers aan dit traject:
“Wat geweest is is geweest, ik kan nu echt achter me laten en met frisse energie beginnen op mijn nieuwe werkplek. Zonder dit teamtraject was dit niet mogelijk geweest voor me.”

“Dit laat ik niet meer gebeuren, als ik denk dat iets niet klopt vraag ik het gewoon na bij mijn collega Daar hebben we allebei het meeste aan. Ik vind dat nog niet altijd makkelijk……maar ik doe het wel!”

Ellen Vooijs en Annemiek Waasdorp, Jeugdprofessionals:
Frank is een prettige intervisor, brengt humor, is rustig, gericht op de positieve ervaringen. Frank zorgt ervoor dat wij de positieve leerpunten er uit halen, laat ons kijken naar wat er gelukt is en hoe je dit verder kan ontwikkelen bij jezelf, in je team en naar de cliënten.
Frank kan met heel weinig vragen je enorm na laten denken over je eigen handelen en je eigen gemoedstoestand. Om naar aanleiding van deze punten weer te zoeken waar de energie is en hoe je weer door kunt gaan. Frank geeft herkenning voor het feit dat we een zware job hebben en dat is gewoon fijn.

Marc Geurts: Teamleider/coördinator Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost, gemeente Oss

“Werken met Succes heeft een van onze teams gecoacht. Het team heeft samen met Frank vanuit successen actiepunten benoemd om beter te gaan functioneren. Dit was nodig omdat het team zelf niet verder kwam in zijn ontwikkeling als gevolg van ineffectieve interactie. De teamdag en de terugkommiddag hebben het team voldoende versterkt om nu, een half jaar later nog steeds van een succes te spreken. Het team heeft in de sessies voldoende gereedschap gekregen om mee verder te kunnen. Eventuele conflicten zijn nu bespreekbaar en worden inmiddels zelf door het team opgelost.”

Christ-Jan van Herpen, teamleider cluster Uitvoering Openbare Werken gemeente Uden:
Teamontwikkeling is een natuurlijk proces van zoeken en elkaar vinden. Soms heb je daar hulp bij nodig. “Werken met succes” heeft ons de handvatten gegeven om naar onszelf te kijken en te leren zoeken. Openheid en vertrouwen ligt hierbij duidelijk aan de basis van het proces. Om te weten waar je team staat en wat moet je doen om verder te komen moet je blijven praten over samenwerking. Wat doet dit met jou als medewerker en wat zie je binnen het team. Frank geeft je inzicht in de medewerkers en het belang van goede onderlinge samenwerking. Frank kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Hij spreekt de taal van de medewerkers en staat tijdens de training tussen ons en niet boven ons. Hij spreekt met ons en niet over ons om het teamproces onder de aandacht te brengen. Hij overtuigt ons ervan dat goede samenwerking “DE” meerwaarde is waarop je een team kunt (op)bouwen. “Werken met succes” geeft ons handvatten om zaken op te pakken en verder te ontwikkelen. Het is en blijft een continue proces omdat teams altijd blijven veranderen. Zeker de moeite waard.

Arjen van Kralingen, locatiemanager Hoornbeeck College Rotterdam:
Als management van onze school in Rotterdam werken we regelmatig samen met ‘Werken met Succes’. Frank en Jan ervaren wij als een geweldig gesprekspartners en gidsen bij het aanpakken van de ontwikkeling van de organisatie en het aanboren van de krachten van teams. In de achterliggende jaren zijn wij aan de slag geweest met het een door Werken met Succes ontwikkeld meetinstrument voor teamontwikkeling. Sterk is dat de teams het instrument en de mogelijke vervolgstappen als natuurlijk en motiverend ervaren. In onze sessies als management met ‘Werken met Succes’ zijn Frank en Jan betrokken, helder, effectief en heel onderhoudend. “Never a dull moment.”

Albert Zeggelaar, afdelingsmanager ROC Rijn IJssel, CIOS:
“CIOS Arnhem heeft met Werken met Succes een concrete ontwikkeling doorgemaakt in haar professionalisering: teams communiceren effectiever op basis van teamontwikkeling en feedbacktraining en teamleiders hebben meer grip op teamprocessen met behulp van het teamplan! Management, teamleiders en teamleden ervaren groei en vertrouwen en hebben dit bezegeld met de zogenaamde CIOS Arnhem intentieverklaring. Wij bedankten Werken met Succes onderweg naar de volgend stap in onze ontwikkeling.”

Wiechert Petersen, unitmanager sector Welzijn Hoornbeeck College:
“In de afgelopen jaren heb ik vele managementtrainingen gevolgd. De training van Werken met Succes springt daar echt uit en is opvallend professioneel. De inhoud van de training heb ik als mens en als manager positief ervaren. De kracht van de trainers ligt in hun authentiek zijn en analyserend vermogen, maar ook in het praktisch uitwerken van het laatstgenoemde. Geen regen van testjes en deze bespreken, maar naast theorie, gebruik makend van tests en formulieren het geheel toepassen met een persoonsgerichte aanpak.”

Machteld De Muynck Coördinator vrijwilligerswerk Sint-Augustinus – Sint-Vincentius – Sint-Jozef:
“Ik vond de opleiding (werken met teams) zeer goed, veel praktijkvoorbeelden. Vooral ook inzicht krijgen in welke fasen een groep zich vormt en hoe je de groepsleden kunt coachen is een zeer bruikbare tool. Ook de roos van Leary geeft inzicht in menselijk gedrag. Vrijwilligers zijn aparte individuen met allemaal verschillend gedrag, wat meer inzicht is altijd mooi meegenomen. Ook de oefening van feedback was een aanrader. Veel mensen interpreteren heel snel gedrag volgens eigen waarden en normen. Zuiver waarnemen is niet steeds evident. Als je op een goede manier feedback geeft helpt dit ook in moeilijke gesprekken naar mijn ervaring. De derde dag laten invullen op vraag van de deelnemers was een goed idee. Een aanrader…”

Marijke Hamael, vrijwilligerscoördinator CAW De Kempen – afdeling Justitieel Welzijnswerk Turnhout :
Toen ik naar de training toe ging, vroeg ik me af van deze dag moest verwachten. Ik zat helemaal onder en vond de schakelaar van het licht niet meer. Het is ongelooflijk wat de training bij mij teweeg heeft gebracht. Ik beschouw het als een mooi cadeau. Toen ik weer naar huis ging, wist ik niet alleen waar de lichtschakelaar was, maar ook hoe ik verder kon.De training maakte voor mij heel goed duidelijk wat oplossingsgericht werken inhoudt. Dit is meer waard dan er dikke boeken over lezen. Het zinnetje ‘Dank u wel’ is veel te klein om uit te drukken hoe blij ik ben met het geschenk dat ik heb gekregen.