Successen en doelen met je team

SUCCESSEN EN DOELEN MET JE TEAM

In subgroepen van ongeveer 5 personen:

1. Successen en doelen. Teken een binnen en een buitencirkel op een flip-over vel. Samen benoem je de successen op die je in het afgelopen jaar hebt geboekt en noteert op post-its en plak deze in de binnencirkel.

In de buitencirkel benoem je doelen voor het komende jaar en noteer deze op post-its en plak deze in de buitencirkel.

Samen bespreek je de vaardigheden, kwaliteiten van het team die het mogelijk maakten om de successen te bereiken. Een goede vraag daarbij is: Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

Bespreek de cirkel met de hele groep.
Bekijk samen welke vaardigheden kunnen helpen om de doelen te bereiken.

2. Doelen uitwerken

In subgroepen: Samen bespreek je een doel uit de buit cirkel. De doelen worden over het team verdeeld.
Samen bespreek je de volgende vragen:

• Op een schaal van 0 – 10, hoe is de situatie nu?
• Wat gaat er allemaal goed zodat het een .. cijfer is?
• Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
• Stel het cijfer is een puntje hoger op de schaal, wat zie je dan, wat is er dan anders?
• Als het cijfer een puntje hoger is, wat doe jij dan anders?

3. Een stapje vooruit

Samen bespreek je:
• Welke ideeën hebben we om een puntje hoger te raken op de schaal?
• Wat kunnen we gaan doen?

4. Samen delen

• De uitkomsten van de subgroepen worden gedeeld met de hele groep.
• Samen bespreek je welke acties op welk moment jullie gaan uitvoeren.

Bron: Drs. A.A.J.M. Huibers, Solution-Centre