Dialoog met de Talking Stick

Een “talking stick”  is een mooi gevormd stuk hout dat je kunt inzetten bij de afronding van een sessie. Je kunt hiervoor ook willekeurig ander voorwerp voor gebruiken, of elkaar duidelijk de beurt geven. Deze werkvorm komt uit de Indiaanse cultuur, waar de stamoudsten op gezette tijden bij elkaar kwamen om belangrijke zaken met elkaar te bespreken.

Het werkt heel simpel.

Diegene die de stok heeft, krijgt de volle aandacht van de anderen. De andere deelnemers mogen de spreker niet onderbreken. Door dit hulpmiddel is er geen strijd om de aandacht en vallen mensen elkaar niet in de rede. Het biedt de ruimte voor een persoonlijke noot: “Wat heeft deze dag voor mij betekend? Wat neem ik ervan mee?”.

Spelregels:

• Deelnemers zitten in een kring in een open ruimte. Er zijn geen tafels.
• De begeleider start het gesprek met de stok in de hand. Hij of zij legt de spelregels uit en geeft de stok door aan degene die links van hem of haar zit.
• Als je de stok in de hand hebt bepaal je zelf of je spreekt of niet. Als je niets wilt zeggen geef je de stok links door, als je uitgesproken bent doe je hetzelfde. De stok gaat minimaal twee maal in de groep rond. Je weet dat je altijd de kans hebt om wel of niet te spreken. Afhankelijk van het gesprek gaat de stok vaker rond dan twee keer. Samen met de groep bepaalt de gespreksleider hoe lang het gesprek duurt.
• Wanneer iemand praat met de stok in de hand zijn de anderen stil. Ze mogen niet interrumperen. De spreker krijgt de volle aandacht.

De volgende variatie is mogelijk:

• Als iemand uitgesproken is mag iemand anders reageren, maar alleen als degene de talking stick verdient.
• De talking stick is te verdienen door kort samen te vatten of te parafraseren, wat de spreker heeft gezegd/bedoeld.
• Als de spreker de samenvatting accepteert als juist zal hij de talking stick overhandigen.
• Na de interruptie krijgt de volgende in de rij de beurt om te spreken.
• De sessie is afgerond als iedereen aan bod is gekomen die iets wilde zeggen, of als je samen besluit dat het gesprek klaar is.