Team in ontwikkeling

Soms loopt het niet lekker in het team. Verschillende pogingen om het tij te keren hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er blijven onderlinge spanningen, soms worden beslissingen uitgesteld, afspraken niet goed nagekomen, ziekteverzuim neemt toe en er wordt veel geklaagd bij de leidinggevende.

Het inschakelen van een teamcoach kan dan een goed idee zijn. Werken met Succes helpt teams om samen problemen op te lossen. We onderzoeken met het team en de leidinggevende wat er al heeft gewerkt, en wat er verder kan werken om een stap vooruit te komen. Een beproefde manier om samen in kaart te brengen wat goed gaat in het team en waar mogelijke knelpunten zijn is met behulp van het Meetinstrument Teamontwikkeling© of het Teaminterview. Het Meetinstrument  hebben wij ontwikkeld in samenwerking met De Radboud Universiteit. Eventuele problemen worden uiteraard besproken, maar we staan niet te lang stil bij de oorzaken. We gaan vooral onderzoeken wat er wel (heeft ge)werkt. Dit lijkt simpel en soms is dit het ook. Vaker is het een intensief traject waar we met vallen en opstaan kleine stappen gaan maken richting de gewenste situatie. Om dit mogelijk te maken hebben wij in de loop der jaren verschillende werkvormen ontwikkeld die helpen om beweging te krijgen.

Een teamcoachingstraject bestaat uit gemiddeld 4 bijeenkomsten van een dagdeel, soms iets meer, soms iets minder. Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen kunnen de dagdelen ook aaneengesloten zijn. Soms is het beter om even helemaal weg te zijn uit de dagdagelijkse praktijk en bijvoorbeeld 2 hele dagen aan de teamontwikkeling te werken.

Annemarie Stroo, Gebiedsmanager Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid:
Samen met Frank heeft het team gewerkt aan effectiever beslissingen nemen. Naar aanleiding van de resultaten van het Meetinstrument Teamontwikkeling wilde het team zich daarop focussen.
Frank werkt op een ontspannen manier en sluit goed aan bij wat er leeft in de groep. Hij zoekt met het team naar wat goed gaat en draagt werkvormen aan die daar op aansluiten en het team verder op weg helpen. Zijn stijl wekt vertrouwen waardoor ik me geheel op de inhoud en het teamproces heb kunnen richten.

 

Wil je meer weten hoe wij jouw team kunnen coachen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.