Teaminterview

Teaminterview

In kleine groepen bespreken de teamleden onderwerpen die in het team spelen. Meestal zijn dat onderwerpen waarbij men vindt dat er verbetering nodig is.

De gekozen onderwerpen worden geïnventariseerd en de belangrijkste onderwerpen worden uitgekozen. Vervolgens vormen zich weer kleine groepen rondom deze onderwerpen. Elk groepje formuleert een aantal vragen over dit onderwerp die men aan elkaar wil stellen. (bijvoorbeeld over het onderwerp feedback: “wat helpt jou om meer feedback te geven, hoe ontvang jij graag feedback, etc.?”)

Als laatste onderdeel gaan de groepsleden zo veel mogelijk collega’s in bijvoorbeeld een half uur interviewen aan de hand van de geformuleerde vragen. Als de tijd op is delen de groepjes hun bevindingen met elkaar en bedenken actiepunten om de situatie te verbeteren. De bevindingen en actiepunten worden met de rest van de groep gedeeld.

Het resultaat is veel kennis in de groep over de verschillende onderwerpen. Er zijn actiepunten benoemd en afgesproken hoe men ermee aan de slag gaat.