Training Effectief Teamcoachen

Training Effectief Teamcoachen

Wil  jij teams effectief en met meer plezier coachen? 

In deze tweedaagse training ontdek je hoe je op een resultaatgerichte, concrete manier teamontwikkeling kunt coachen naar een team met meer effectiviteit en zelfsturing,  waar iedereen met meer plezier in werkt.

Voor wie?

 • De training is nuttig voor teammanagers, coördinatoren en teamcoaches.
 • Er is geen voorkennis vereist, wel enige ervaring in het coachen van of leiding geven aan een team.

Na het volgen van de training

 • Heb je zicht op de verschillende fasen van teamontwikkeling, en weet je deze adequaat te coachen
 • Weet je hoe je met een team concrete en doelen en acties benoemt. De teamleden gaan er direct mee aan de slag.
 • Ben je in staat om onderstromen en patronen in groepen te herkennen en te hanteren.
 • Let je vooral op wat er al goed gaat.
 • Weet je hoe je teamsamenwerking op een voor jou en het team passende en nuttige wijze kunt bespreken.
 • Vind je teamontwikkeling een leuk onderwerp.
 • Ken je zeker 5 teaminterventies die in de praktijk meermalen met succes zijn toegepast.
 • Kun je adequaat interveniëren bij lastige situaties in teams.
 • Krachtig interveniëren vanuit jouw eigen stijl als teamcoach.

Programma:

 • Kennismaken
 • Delen van elkaars kennis. Hoe stimuleer jij de samenwerking in een team? Waar heb je succes mee?
 • Fasen in teamontwikkeling; groepsdynamica.
 • Coachen van teamontwikkeling
 • Samenwerken in de praktijk. Hoe effectief samenwerken tot een betere opbrengst leidt. Enkele praktijkvoorbeelden.
 • Waarderend kijken naar teams.
 • Meten van teamontwikkeling. Aan de hand van de ‘Meetlijst Teamontwikkeling’ zie je in welke fase van teamontwikkeling jouw team zich bevindt.
 • Doelen en acties benoemen.  Met behulp van de schaaltechniek lange- en korte termijn doelen benoemen.
 • Teaminterventies die werken.
 • Jouw stijl als teamcoach, oefenen met de groep.

Praktisch:

4, 5 maart 2021
Locatie: Centraal in Nederland.
Kosten: 800 euro. Elke deelnemer die een collega inbrengt, ontvangt 75 euro korting.
Een handout met relevante artikelen is bij de prijs inbegrepen. Koffie, thee, lunches zijn eveneens inclusief.

Voor meer informatie of inschrijven, neem gerust contact met ons op.

Reacties van deelnemers:

Sabine Welvaert, Teamleidster:

“Leerrijke tweedaagse in een open sfeer, zeer interactief met aanreiken van veel werkbare tools en methodieken.
Er is een grote luisterbereidheid en er wordt voldoende tijd vrijgemaakt om oplossingen voor de eigen organisatie of je team aan te reiken of te bedenken.
Training in kleine groepjes is voor dit thema ideaal.”

Christine Fets, Clustercoach:

Een boeiende 2-daagse opleiding over effectief teamwork waarin zowel theorie als praktijk mooi met elkaar verweven waren!
Frank heeft ons een duidelijk theoretisch kader gegeven over teamontwikkeling.
o Hoe herken je de 4 fase van teamontwikkeling?
o Op welke wijze kan je in de verschillende fasen best coachen?
Steeds vertrekkend vanuit het positieve, oplossingsgerichte. ‘Wat werkt er wel…’
o Welke methodieken kan je hiervoor gebruiken?
Verschillende methodieken hebben we zelf mogen ervaren, wat zeker een meerwaarde betekent!
Er was ook steeds voldoende ruimte om in te gaan op onze vragen.
Een opleiding die goesting geeft!

Hilde Boelen Cluster, Clustercoach:

Effectief teamwork, een twee-daagse opleiding die tal van bruikbare tools en kapstokken wist aan te reiken:
– Interactief wat het geheel levendig en boeiend maakt
– Starten vanuit voorbeelden en/of casussen van de deelnemers, daaraan gekoppeld volgde de theorie (en niet andersom, waarmee ik bedoel: we starten met een theoretisch stuk en zoeken dan naar een casus)
– Onmiddellijk inspelen op de noden van de deelnemers
– Leuke afwisseling tussen denken, doen, luisteren en zoeken naar. Het gebruik van soort van spelen die zeer toegankelijk zijn voor tal van onderwerpen.
– Verstaanbare en bruikbare taal, geen onderdompeling in termen, slogans en beweringen die berusten op wetenschappelijk bewezen feiten.
Een intensieve twee-daagse…naar huis vertrekken met een vol hoofd, maar geen punthoofd!
Onder leiding van een lesgever die rust uit straalt, iedereen actief wist te betrekken in het geheel zonder dat de deelnemer er zich ongemakkelijk bij voelt.
Het gevoel hebben van niet telkens opnieuw je comfortzone te moeten verlaten roept interactie en een positieve inbreng van de deelnemers op. Spontaan mogen en kunnen zijn gaf een leuk gevoel.
Kortom: een aanrader!

Chris Rampelbergh, Clustercoach:

We keerden met onze groep zeer enthousiast terug naar Ten Dries, we hebben er echt veel aan gehad!
‘deze tweedaagse opleiding voldeed echt aan onze vragen. Aan de hand van onze vragen en casussen kregen we door de coach heel wat bruikbare tools aangereikt om verder te kunnen in het begeleiden van een team! Dit gebeurde op een ontspannen en ongedwongen sfeer, waardoor we met een goed en enthousiast gevoel terugkeerden naar het werkveld’

Machteld De Muynck Coördinator :

“Ik vond de opleiding zeer goed, veel praktijkvoorbeelden. Vooral ook inzicht krijgen in welke fasen een groep zich vormt en hoe je de groepsleden kunt coachen is een zeer bruikbare tool. Ook de oefening van feedback was een aanrader. Veel mensen interpreteren heel snel gedrag volgens eigen waarden en normen. Zuiver waarnemen is niet steeds evident. Als je op een goede manier feedback geeft helpt dit ook in moeilijke gesprekken naar mijn ervaring”.

Feedback uit de training:

 • Ik heb nu meer inzicht in de fasen die een groep doorloopt en de aan te bevelen vragen die kunt stellen om hen vooruit te helpen als coach.
 • Het werken volgens deze methode van schaalvragen leidde tot een actieve deelname van de leerkrachten. Na de bijeenkomst zijn zij aan de slag gegaan met door henzelf aangebrachte werkpunten.
 • Ik heb nu bruikbare tools, de training werd in duidelijke taal gegeven in een fijne en veilige sfeer.

Voor meer informatie of inschrijven, neem gerust contact met ons op.