Training Waarderend Teamcoachen

Training Waarderend Teamcoachen

Wil jij teams effectief en met meer plezier coachen? 

In deze driedaagse training ontdek je hoe je op een waarderende, resultaatgerichte, concrete manier teamontwikkeling kunt coachen naar een team met meer effectiviteit en zelfsturing, waar iedereen met meer plezier in werkt.

Voor wie?

 • De training is nuttig voor teammanagers, coördinatoren en teamcoaches.
 • Er is geen voorkennis vereist, wel enige ervaring in het coachen van of leiding geven aan een team.

 

In de training leer je:

 • Verandering te realiseren in samenspraak met het team.
 • Het team, zelf daadwerkelijk stappen te laten zetten in de onderlinge samenwerking.
 • Stagnerende samenwerking los te trekken.
 • Op een waarderende manier aan thema’s te werken.
 • Op een waarderende, cocreatieve manier problemen te bespreken en het team daarin verder te brengen.
 • Het oplossend vermogen van het team te vergroten.
 • Fasen in teamontwikkeling te herkennen en als coach effectief op in te spelen.
 • Actieve werkvormen kennen die je kunt inzetten bij teamcoaching / teambuilding.
 • Op een verantwoorde wijze interventies te doen die bijdragen aan teamontwikkeling.

 

Wat krijg je?

Je kunt een intense training verwachten met veel afwisseling en interactie. Er is ruime mogelijkheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek.  De teams waar je voor werkt gaan positief verrast worden met jouw coaching!!

Twee interessante boeken en een hand-out met praktische informatie en bruikbare werkvormen. Een gelimiteerd gebruik van het Meetinstrument Teamontwikkeling© dat Werken met Succes heeft ontwikkeld met De Radboud Universiteit. 

Data:

5, 12, 26 oktober 2023,  9.00 – 16.30

Locatie:

ZORGZORRO

Persephonestraat 9 – 13

5047 TT Tilburg

Kosten:

1250 euro, inclusief BTW. Elke deelnemer die een collega inbrengt, ontvangt 75 euro korting.

Twee interessante boeken en een hand-out met praktische informatie en bruikbare werkvormen zijn bij de prijs inbegrepen. Koffie, thee, lunches zijn eveneens inclusief.

Meer informatie of inschrijven:

 

 

Reacties van deelnemers:

Aniek de Vries, Zorgerf Waarland:

Ik wordt ongelofelijk blij van Frank als coach!
Zijn betrokkenheid geeft vertrouwen, zijn passie voor zijn vak als coach is inspirerend.
Frank is een coach die je ongelofelijk goed kan laten reflecteren op je eigen handelen.
Zijn vriendelijke maar doortastende aanpak geeft vertrouwen en duidelijkheid.
Frank voelt de situatie heel goed aan en handelt daarnaar. Met zijn brede ervaring, Het samen onderzoeken, en zijn oprecht interesse zorgt er voor dat de sfeer warm en informeel is.
Ik ervaar de training bij Frank als waardevol en inzicht gevend.
Hierdoor ontstaan er mooi brainstormsessies en goeie gesprekken, waardoor ik weer nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen zie.
Dit zou iedere leidinggevende zijn team moeten gunnen!

Sabine Welvaert, Teamleidster:

“Leerrijke training in een open sfeer, zeer interactief met aanreiken van veel werkbare tools en methodieken.
Er is een grote luisterbereidheid en er wordt voldoende tijd vrijgemaakt om oplossingen voor de eigen organisatie of je team aan te reiken of te bedenken.
Training in kleine groepjes is voor dit thema ideaal.”

Christine Fets, Clustercoach:

Een boeiende opleiding over effectief teamwork waarin zowel theorie als praktijk mooi met elkaar verweven waren!
Frank heeft ons een duidelijk theoretisch kader gegeven over teamontwikkeling.
o Hoe herken je de 4 fase van teamontwikkeling?
o Op welke wijze kan je in de verschillende fasen best coachen?
Steeds vertrekkend vanuit het positieve, oplossingsgerichte. ‘Wat werkt er wel…’
o Welke methodieken kan je hiervoor gebruiken?
Verschillende methodieken hebben we zelf mogen ervaren, wat zeker een meerwaarde betekent!
Er was ook steeds voldoende ruimte om in te gaan op onze vragen.
Een opleiding die goesting geeft!

Hilde Boelen Cluster, Clustercoach:

Effectief teamwork, een  opleiding die tal van bruikbare tools en kapstokken wist aan te reiken:
– Interactief wat het geheel levendig en boeiend maakt
– Starten vanuit voorbeelden en/of casussen van de deelnemers, daaraan gekoppeld volgde de theorie (en niet andersom, waarmee ik bedoel: we starten met een theoretisch stuk en zoeken dan naar een casus)
– Onmiddellijk inspelen op de noden van de deelnemers
– Leuke afwisseling tussen denken, doen, luisteren en zoeken naar. Het gebruik van soort van spelen die zeer toegankelijk zijn voor tal van onderwerpen.
– Verstaanbare en bruikbare taal, geen onderdompeling in termen, slogans en beweringen die berusten op wetenschappelijk bewezen feiten.
Een intensieve twee-daagse…naar huis vertrekken met een vol hoofd, maar geen punthoofd!
Onder leiding van een lesgever die rust uit straalt, iedereen actief wist te betrekken in het geheel zonder dat de deelnemer er zich ongemakkelijk bij voelt.
Het gevoel hebben van niet telkens opnieuw je comfortzone te moeten verlaten roept interactie en een positieve inbreng van de deelnemers op. Spontaan mogen en kunnen zijn gaf een leuk gevoel.
Kortom: een aanrader!

Chris Rampelbergh, Clustercoach:

We keerden met onze groep zeer enthousiast terug naar Ten Dries, we hebben er echt veel aan gehad!
‘deze tweedaagse opleiding voldeed echt aan onze vragen. Aan de hand van onze vragen en casussen kregen we door de coach heel wat bruikbare tools aangereikt om verder te kunnen in het begeleiden van een team! Dit gebeurde op een ontspannen en ongedwongen sfeer, waardoor we met een goed en enthousiast gevoel terugkeerden naar het werkveld’

Machteld De Muynck Coördinator :

“Ik vond de opleiding zeer goed, veel praktijkvoorbeelden. Vooral ook inzicht krijgen in welke fasen een groep zich vormt en hoe je de groepsleden kunt coachen is een zeer bruikbare tool. Ook de oefening van feedback was een aanrader. Veel mensen interpreteren heel snel gedrag volgens eigen waarden en normen. Zuiver waarnemen is niet steeds evident. Als je op een goede manier feedback geeft helpt dit ook in moeilijke gesprekken naar mijn ervaring”.

Feedback uit de training:

 • Ik heb nu meer inzicht in de fasen die een groep doorloopt en de aan te bevelen vragen die kunt stellen om hen vooruit te helpen als coach.
 • Het werken volgens deze methode van schaalvragen leidde tot een actieve deelname van de leerkrachten. Na de bijeenkomst zijn zij aan de slag gegaan met door henzelf aangebrachte werkpunten.
 • Ik heb nu bruikbare tools, de training werd in duidelijke taal gegeven in een fijne en veilige sfeer.

Voor meer informatie of inschrijven, neem gerust contact met ons op.