Van discussie naar dialoog

Van discussie naar dialoog

Vaak belanden teams in discussies. Op zich prima, maar het wordt lastig als de discussies niets meer opleveren. Vaak blijft men herhalen wat men vindt zonder nog echt naar de ander te luisteren. In een discussie komen ook meestal dezelfde mensen aan bod. En dat zijn niet de mensen met per se de beste ideeën!

Als een discussie dreigt vast te lopen is het een goed idee om te werken met een dialoog. Bij een goede dialoog krijgt ieder de kans zijn of haar mening te zeggen en wordt er echt geluisterd met de intentie elkaar te begrijpen. Een goede manier om dat te doen is de volgende:

Het werkt heel simpel. Ieder krijgt de ruimte om te spreken of te zwijgen. Degene die het woord heeft, krijgt de volle aandacht van de anderen. De andere deelnemers mogen de spreker niet onderbreken. Door dit hulpmiddel is er geen strijd om de aandacht en vallen mensen elkaar niet in de rede. Het is een uitnodiging om te zeggen of te zwijgen over het onderwerp. Ieder krijgt evenveel ruimte om te spreken.

Het werkt als volgt:

  • Deelnemers zitten in een kring in een open ruimte. Er zijn geen tafels.
  • De spreekruimte gaat rond, meestal met de klok mee. Men krijgt om de beurt de gelegenheid iets te zeggen of te zwijgen. Het is belangrijk zaak om meerdere keren rond te gaan, net zo lang tot er gezegd is wat er gezegd moet worden. De ervaring leert dat naarmate het gesprek op deze manier langer duurt, er meer zaken op tafel komen die er echt toe doen.
  • Een andere manier is met behulp van een voorwerp. (Talking Stick)
  • Degene die iets wil zeggen pakt het voorwerp dat in het midden ligt.
  • Wanneer iemand praat zijn de anderen stil. Ze mogen niet interrumperen. De spreker krijgt de volle aandacht.
  • Als iemand uitgesproken is mag iemand anders reageren, maar alleen als degene kort samenvat wat de spreker heeft gezegd/bedoeld. De spreker bepaalt wie er iets mag zeggen.
  • Als de spreker de samenvatting accepteert als juist zal hij de ander de ruimte geven te spreken, door het voorwerp door te geven.
  • De sessie is afgerond als iedereen aan bod is gekomen die iets wilde zeggen.